30,000

Chả giò chiên nóng hổi mỗi phần sẽ gồm có 6 miếng chả giò.